Category
Focus KSSM Sains Tingkatan 1 2017
RM5.00
(1 January 2017 to 31 December 2018)
Bookmark and Share

Topics covered in QL Resource Focus KSSM Sains Tingkatan 1:
1. Bab 1: Ketumpatan Pepejal dan Cecair
2. Bab 2: Perbezaan antara Sel Haiwan dengan Sel Tumbuhan
3. Bab 4: Pembiakan
4. Bab 8: Persepsi Warna
5. Bab 9: Kitar Air
  Ketumpatan Pepejal dan Cecair  
  Perbezaan antara Sel Haiwan dengan Sel Tumbuhan  
  Pembiakan  
  Persepsi Warna  
  Kitar Air  
Video ini adalah mengenai ketumpatan pepejal dan cecair. Video ini menyampaikan eksperimen yang menyeluruh dan kandungan yang menarik dengan narasi Bahasa Malaysia. Ia mengandungi contoh-contoh yang menunjukkan ketumpatan pepejal dan cecair.
Video animasi ini adalah mengenai perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Video ini menyampaikan kandungan yang menarik dan menyeluruh dengan narasi Bahasa Malaysia. Video animasi ini menggunakan model 3-dimensi untuk menerangkan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan.
Video animasi ini adalah mengenai pembiakan. Video animasi ini menyampaikan kandungan yang menarik dan menyeluruh dengan narasi Bahasa Malaysia. Ia menerangkan bagaimana pembiakan berlaku di dalam ovari perempuan.
Video animasi ini adalah mengenai persepsi warna. Video animasi ini menyampaikan kandungan yang menarik dan menyeluruh dengan narasi Bahasa Malaysia. Ia menerangkan bagaimana persepsi warna berlaku di sekitar kita.
Video animasi ini adalah mengenai kitar air. Video animasi ini menyampaikan kandungan yang menarik dan menyeluruh dengan narasi Bahasa Malaysia. Ia menerangkan kitar air yang berlaku di bumi.