Category
Focus KSSM Sejarah Tingkatan 1 2017
RM5.00
(1 January 2017 to 31 December 2018)
Bookmark and Share

Topics covered in QL Resource Focus KSSM Sejarah Tingkatan 1:
1. Bab 1: Kaedah Arkeologi
2. Bab 3: Zaman Logam
3. Bab 4: Makna Tamadun
4. Bab 6: Bandar dalam Tamadun Rom
5. Bab 6: Kegemilangan Seni Bina Tamadun Rom
  Pekerjaan Ahli Arkeologi  
  Zaman Gangsa dan Zaman Besi  
  Pencapaian Tamadun - Tulisan  
  Bandar Purba Terkenal - Rom  
  Melawat Rom Moden  
Sebuah video animasi mengenai perkerjaan ahli arkeologi. Video ini menerangkan apakah yang dilakukan oleh ahli arkeologi dengan animasi yang menarik.
Sebuah video animasi mengenai zaman gangsa dan besi. Video ini menerangkan ciri-ciri zaman gangsa dan besi dengan animasi yang menarik.
Sebuah video animasi mengenai sejarah tulisan. Video ini menerangkan perubahan tulisan dengan animasi yang menarik.
Sebuah video animasi mengenai perkembangan bandar Rom. Video ini menerangkan ciri-ciri perkembangan Rom.
Sebuah video animasi mengenai sejarah Rom. Video ini menerangkan ciri-ciri yang mempengaruhi sejarah Rom dengan animasi yang menarik. Ia membolehkan pelajar-pelajar mengetahui Rom dengan lebih intensif.