Category
Focus KSSM Geografi Tingkatan 1 2017
RM5.00
(1 January 2017 to 31 December 2018)
Bookmark and Share

Topics covered in QL Resource Focus KSSM Geografi Tingkatan 1:
1. Bab 2: Latitud pada Glob
2. Bab 5: Plat Tektonik
3. Bab 5: Mari Kita Membuat Gunung Berapi
4. Bab 7: Likuan Sungai dan Tasik Ladam
5. Bab 7: Likuan Sungai dan Hakisan Air
  Latitud pada Glob  
  Plat Tektonik  
  Mari Kita Membuat Gunung Berapi  
  Likuan Sungai dan Tasik Ladam  
  Likuan Sungai dan Hakisan Air  
Video animasi ini adalah mengenai latitud pada glob. Video ini menyampaikan penerangan yang menyeluruh dan kandungan yang menarik dengan narasi Bahasa Malaysia. Ia menggunakan sebuah glob model untuk menerangkan latitud.
Video animasi ini adalah mengenai plat tektonik. Video ini menyampaikan ekperimen yang menyeluruh dan kandungan yang menarik dengan narasi Bahasa Malaysia. Ia menggunakan eksperimen untuk menerangkan kejadian-kejadian seperti gempa bumi dan tsunami.
Video ini adalah mengenai bagaimana kita membuat gunung berapi. Video ini menyampaikan ekperimen yang menyeluruh dan kandungan yang menarik dengan narasi Bahasa Malaysia. Eksperimen gunung berapi ini boleh menerangkan kesan-kesan daripada gunung berapi dengan teliti.
Video animasi ini adalah mengenai likuan sungai dan tasik ladam. Video ini menyampaikan penerangan yang menyeluruh dan kandungan yang menarik dengan narasi Bahasa Malaysia. Ia menggunakan animasi untuk menerangkan bagaimana likuan sungai dan tasik ladam berlaku.
Video ini adalah mengenai likuan sungai dan hakisan air. Video ini menyampaikan ekperimen yang menyeluruh dan kandungan yang menarik dengan narasi Bahasa Malaysia. Ia menggunakan kejadian sebenar untuk menerangkan bagaimana likuan sungai menyebabkan hakisan air berlaku.