Category
Focus KSSM Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2017
RM5.00
(1 January 2017 to 31 December 2018)
Bookmark and Share

Topics covered in QL Resource Focus KSSM Prinsip Perakaunan Tingkatan 4:
1. Bab 1: Meneroka Perniagaan Tunggal atau Milikan Tunggal
2. Bab 1: Meneroka Perkongsian
3. Bab 1: Meneroka Syarikat-syarikat Berhad
4. Bab 7: Penyata Kewangan dan Permohonan Pinjaman Bank
5. Bab 7: Penyata Kedudukan Kewangan: Aset, Liabliiti, Ekuiti Pemilik
Add to Cart Activate Code
  Meneroka Perniagaan Tunggal atau Milikan Tunggal  
  Meneroka Perkongsian  
  Meneroka Syarikat-syarikat Berhad  
  Penyata Kewangan dan Permohonan Pinjaman Bank  
  Penyata Kedudukan Kewangan: Aset, Liabliiti, Ekuiti Pemilik  
Sebuah video animasi mengenai perniagaan tunggal atau milikan tunggal. Video ini memberikan pengenalan kepada perniagaan atau milikan tunggal. Ia membolehkan pelajar-pelajar mengetahui perniagaan tunggal dan milikan tunggal dengan lebih mendalam.
Sebuah video animasi mengenai ciri-ciri perkongsian. Ia membolehkan pelajar-pelajar apakah itu perkongsian dengan lebih intensif.
Sebuah video animasi mengenai syarikat-syarikat berhad. Video ini menerangkan ciri-ciri syarikat-syarikat berhad dengan animasi yang menarik. Ia membolehkan pelajar-pelajar mengetahui syarikat-syarikat dengan lebih intensif.
Video ini adalah mengenai penyata kewangan dan pemohonan pinjaman bank. Video ini menyampaikan penerangan yang menyeluruh dan kandungan yang menarik dengan narasi Bahasa Malaysia.
Video ini adalah mengenai penyata kedudukan kewangan. Video ini menyampaikan penerangan yang menyeluruh dan kandungan yang menarik dengan narasi Bahasa Malaysia.