Category
Focus KSSM Ekonomi Tingkatan 4 2017
RM5.00
(1 January 2017 to 31 December 2018)
Bookmark and Share

Topics covered in QL Resource Focus KSSM Ekonomi Tingkatan 4:
1. Bab 1: Persaingan dan Dorongan untuk Pembezaan Produk
2. Bab 1: Peranan Kerajaan
3. Bab 3: Cita Rasa dan Segmen Pasaran
4. Bab 4: Memahami Margin Keuntungan
5. Bab 4: Struktur Organisasi Syarikat XYZ
Add to Cart Activate Code
  Persaingan dan Dorongan untuk Pembezaan Produk  
  Peranan Kerajaan  
  Cita Rasa dan Segmen Pasaran  
  Memahami Margin Keuntungan  
  Struktur Organisasi Syarikat XYZ  
Sebuah video animasi mengenai persaingan dan dorongan untuk pembezaan produk. Video ini menerangkan apakah persaingan dan dorongan untuk pembezaan produk dengan animasi yang menarik.
Sebuah video animasi mengenai peranan kerajaan dalam ekonomi sesebuah negara. Ia membolehkan pelajar-pelajar mengetahui peranan yang dimainkan oleh kerajaan dengan lebih intensif.
Video ini adalah mengenai cita rasa dan segmen pasaran. Video ini menyampaikan kandungan yang menarik dan menyeluruh dengan narasi Bahasa Malaysia. Video ini menerangkan cita rasa dan segmen pasaran dengan contoh-contoh yang relevan.
Sebuah video animasi mengenai margin keuntungan. Video ini menerangkan bagaimana untuk mengira margin keuntungan sebuah perniagaan. Ia membolehkan pelajar-pelajar mengetahui pengiraan margin keuntungan dengan lebih intensif.
Video ini adalah mengenai struktur organisasi Syarikat XYZ. Video ini menyampaikan kandungan yang menarik dan menyeluruh dengan narasi Bahasa Malaysia. Video ini menggunakan carta yang mudah untuk menerangkan aliran struktur organisasi Syarikat XYZ.