Category
Focus KSSM Perniagaan Tingkatan 4 2017
RM5.00
(1 January 2017 to 31 December 2018)
Bookmark and Share

Topics covered in QL Resource Focus KSSM Perniagaan Tingkatan 4:
1. Bab 1: Kelebihan dan Kelemahan Peniaga Milikan Tunggal atau Milikan Tunggal
2. Bab 1: Kelebihan dan Kelemahan Perkongsian
3. Bab 2: Objektif SMART
4. Bab 2: Perubahan Objektif Perniagaan
5. Bab 2: Strategi Pemasaran
Add to Cart Activate Code
  Kelebihan dan Kelemahan Peniaga Milikan Tunggal atau Milikan Tunggal  
  Kelebihan dan Kelemahan Perkongsian  
  Objektif SMART  
  Perubahan Objektif Perniagaan  
  Strategi Pemasaran  
Video animasi ini adalah mengenai kelebihan dan kelemahan peniaga milikan tunggal. Video ini menyampaikan kandungan yang menarik dan menyeluruh dengan narasi Bahasa Malaysia. Video animasi ini menggunakan carta minda untuk menerangkan kelebihan dan kelemahan peniaga milikan tunggal.
Video animasi ini adalah mengenai kelebihan dan kelemahan perkongsian. Video ini menyampaikan kandungan yang menarik dan menyeluruh dengan narasi Bahasa Malaysia. Video animasi ini menggunakan carta minda untuk menerangkan kelebihan dan kelemahan perkongsian.
Video animasi ini adalah mengenai objektif SMART. Video ini menyampaikan kandungan yang menarik dan menyeluruh dengan narasi Bahasa Malaysia. Video animasi ini menggunakan jadual untuk menerangkan apakah itu objektif SMART.
Video animasi ini adalah mengenai perubahan objektif perniagaan. Video ini menyampaikan kandungan yang menarik dan menyeluruh dengan narasi Bahasa Malaysia. Video animasi ini menggunakan carta minda untuk menerangkan perubahan objektif perniagaan.
Video animasi ini adalah mengenai strategi pemasaran. Video ini menyampaikan kandungan yang menarik dan menyeluruh dengan narasi Bahasa Malaysia. Video ini menerangkan bagaimana strategi pemasaran boleh mempengaruhi pilihan penguna.