Category
Focus SPM Prinsip Perakaunan 2017
RM5.00
(1 January 2017 to 31 December 2018)
Bookmark and Share

Topics covered in QL Resource Focus SPM Prinsip Perakaunan:
1. Bab 1: Meneroka Perniagaan Tunggal atau Milikan Tunggal
2. Bab 1: Meneroka Perkongsian
3. Bab 1: Meneroka Syarikat-syarikat Berhad
4. Bab 1: Mengenal Pasti Komponen Aliran Tunai
5. Bab 4: Kunci Kira-kira Aset Liabiliti Ekuiti Pemegang Saham
6. Bab 7: Membentuk Strategi Pengedaran
Add to Cart Activate Code
Select a topic
Sebuah video animasi mengenai perniagaan tunggal atau milikan tunggal. Video ini memberikan pengenalan kepada perniagaan atau milikan tunggal. Ia membolehkan pelajar-pelajar mengetahui perniagaan tunggal dan milikan tunggal dengan lebih mendalam.
Sebuah video animasi mengenai ciri-ciri perkongsian. Ia membolehkan pelajar-pelajar apakah itu perkongsian dengan lebih intensif.
Sebuah video animasi mengenai syarikat-syarikat berhad. Video ini menerangkan ciri-ciri syarikat-syarikat berhad dengan animasi yang menarik. Ia membolehkan pelajar-pelajar mengetahui syarikat-syarikat dengan lebih intensif.
Sebuah video animasi mengenai komponen aliran tunai. Video ini menerangkan cara untuk mengenalpasti komponen aliran tunai dengan lebih intensif.
Sebuah video animasi mengenai kunci kira-kira. Video ini menerangkan komponen-komponen yang terdapat di dalam kunci kira-kira melalui contoh sebenar dengan lebih intensif.
Sebuah video animasi mengenai strategi pengedaran. Video ini menerangkan cara-cara untuk membuat strategi pengedaran melalui contoh sebenar dengan lebih intensif.