Category
Focus SPM Ekonomi Asas 2017
RM5.00
(1 January 2017 to 31 December 2018)
Bookmark and Share

Topics covered in QL Resource Focus SPM Ekonomi Asas:
Tingkatan 4
1. Bab 1: Peranan Kerajaan
2. Bab 2: Sektor-sektor Industri Perniagaan
3. Bab 2: Memahami Margin Keuntungan
4. Bab 2: Meningkatkan Produktiviti
5. Bab 3 & 4: Penawaran dan Permintaan
Tingkatan 5
6. Bab 9: Perdagangan Antarabangsa
Add to Cart Activate Code
Select a topic
Sebuah video animasi mengenai peranan kerajaan dalam ekonomi sesebuah negara. Ia membolehkan pelajar-pelajar mengetahui peranan yang dimainkan oleh kerajaan dengan lebih intensif.
Sebuah video animasi mengenai sektor-sektor industri perniagaan. Video ini menerangkan jenis-jenis perniagaan. Ia membolehkan pelajar-pelajar mengetahui industry perniagaan dengan lebih intensif.
Sebuah video animasi mengenai margin keuntungan. Video ini menerangkan bagaimana untuk mengira margin keuntungan sebuah perniagaan. Ia membolehkan pelajar-pelajar mengetahui pengiraan margin keuntungan dengan lebih intensif.
Sebuah video animasi mengenai cara peningkatan produktiviti. Video ini menerangkan cara-cara yang boleh meningkatkan produktiviti dalam perniagaan.
Sebuah video animasi mengenai penawaran dan permintaan. Video ini menerangkan apakah itu penawaran dan permintaan dengan contoh yang menarik. Ia membolehkan pelajar-pelajar mengetahui penawaran dan permintaan dengan lebih intensif.
Sebuah video animasi mengenai perdagangan antarabangsa. Video ini menerangkan ciri-ciri perdagangan antarabangsa. Ia membolehkan pelajar-pelajar mengetahui perdagangan antarabangsa dengan lebih intensif.