Category
Focus SPM Perdagangan 2017
RM5.00
(1 January 2017 to 31 December 2018)
Bookmark and Share

Topics covered in QL Resource Focus SPM Perdagangan:
1. Bab 1: Mencipta atau Membuat Pembaharuan. Itulah Persoalan
2. Bab 3: Meneroka Francais
3. Bab 3: Kelebihan dan Kekurangan Francais
4. Bab 6: Meneroka Perniagaan Tunggal atau Milikan Tunggal
5. Bab 6: Kelebihan dan Kekurangan Perniagaan Tunggal atau Milikan Tunggal
6. Bab 6: Meneroka Syarikat-syarikat Berhad
7. Bab 6: Kelebihan dan Kekurangan Syarikat Berhad
8. Bab 13: Campuran Pemasaran
Add to Cart Activate Code
Select a topic
Sebuah video animasi mengenai penciptaan atau inovasi sesuatu produk. Video ini dilengkapi dengan penerangan yang padat dan animasi yang menarik. Ia membolehkan pelajar-pelajar mengetahui perbezaan antara penciptaan dan inovasi dengan lebih intensif.
Sebuah video animasi mengenai francais. Video ini menerangkan ciri-ciri francais dengan animasi yang menarik. Ia membolehkan pelajar-pelajar mengetahui francais dengan lebih intensif.
Sebuah video animasi mengenai kelebihan dan kekurangan francais. Video ini menerangkan apakah kelebihan dan kekurangan sebuah francais dengan animasi yang menarik. Ia membolehkan pelajar-pelajar mengetahui kelebihan dan kekurangan francais dengan lebih intensif.
Sebuah video animasi mengenai perniagaan tunggal atau milikan tunggal. Video ini memberikan pengenalan kepada perniagaan atau milikan tunggal. Ia membolehkan pelajar-pelajar mengetahui perniagaan tunggal dan milikan tunggal dengan lebih mendalam.
Sebuah video animasi mengenai kelebihan dan kekurangan perniagaan tunggal atau milikan tunggal. Video ini menerangkan apakah kelebihan dan kekurangan sebuah perniagaan tunggal atau milikan tunggal dengan animasi yang menarik. Ia membolehkan pelajar-pelajar mengetahui kelebihan dan kekurangan perniagaan tunggal atau milikan tunggal dengan lebih intensif.
Sebuah video animasi mengenai syarikat-syarikat berhad. Video ini menerangkan ciri-ciri syraikat-syarikat berhad dengan animasi yang menarik. Ia membolehkan pelajar-pelajar mengetahui syarikat-syarikat dengan lebih intensif.
Sebuah video animasi mengenai kelebihan dan kekurangan syarikat-syarikat berhad. Video ini menerangkan apakah kelebihan dan kekurangan sebuah syarikat-syarikat berhad dengan animasi yang menarik. Ia membolehkan pelajar-pelajar mengetahui kelebihan dan kekurangan syarikat-syarikat berhad dengan lebih intensif.
Sebuah video animasi mengenai campuran pemasaran. Video ini menerangkan ciri-ciri campuran pemasaran dan bagaimana membuat keputusan dengan animasi yang menarik. Ia membolehkan pelajar-pelajar mengetahui campuran pemasaran dengan lebih intensif.