Category
Focus SPM Sejarah 2016
RM5.00
(1 January 2016 to 31 December 2017)
Bookmark and Share

Topics covered in QL Resource Focus SPM Sejarah:
1. Bab 1: Zaman Gangsa dan Zaman Besi
2. Bab 1: Pencapaian Tamadun - Tulisan
3. Bab 1: Sumbangan Tamadun - Piramid
4. Bab 1: Proses Memumiakan Mayat
5. Bab 3: Bandar Purba Terkenal - Athens
6. Bab 3: Ahli-ahli Falsafah Pertama
7. Bab 3: Seni Bina Yunani
8. Bab 3: Bandar Purba Terkenal - Rom
9. Bab 3: Sistem Republik
10. Bab 3: Melawat Rom Moden
Add to Cart Activate Code
Select a topic
Sebuah video animasi mengenai zaman gangsa dan zaman besi. Video ini dilengkapi dengan penerangan yang padat dan animasi yang menarik. Ia membolehkan pelajar-pelajar mengetahui ciri-ciri zaman gangsa dan zaman besi dengan lebih intensif.
Sebuah video animasi mengenai sejarah tulisan. Video ini menerangkan perubahan tulisan dengan animasi yang menarik.
Sebuah video animasi mengenai piramid. Video ini menerangkan tentang piramid dengan animasi yang menarik.
Sebuah video animasi mengenai proses memumiakan mayat. Video ini memberikan pengenalan kepada cara-cara memumiakan mayat dengan animasi yang menarik.
Sebuah video animasi mengenai sejarah Athens. Video ini menerangkan ciri-ciri yang mempengaruhi sejarah Athens dengan animasi yang menarik. Ia membolehkan pelajar-pelajar mengetahui Athens dengan lebih intensif.
Sebuah video animasi mengenai ahli-ahli falsafah yang pertama. Video ini memberikan pengenalan mengenai ahli-ahli falsafah dengan animasi yang menarik.
Sebuah video animasi mengenai jenis-jenis seni bina Yunani. Video ini menerangkan gaya seni bina dengan animasi yang menarik.
Sebuah video animasi mengenai perkembangan bandar Rom. Video ini menerangkan ciri-ciri perkembangan Rom.
Sebuah video animasi mengenai sistem repulik. Video ini memberikan pengenalan mengenai sistem republik di Rom dengan animasi yang menarik.
Sebuah video animasi mengenai sejarah Rom. Video ini menerangkan ciri-ciri yang mempengaruhi sejarah Rom dengan animasi yang menarik. Ia membolehkan pelajar-pelajar mengetahui Rom dengan lebih intensif.