Category
Masteri dengan Komik Sejarah Tingkatan 3 Jilid 2
RM9.00
(1 Year Online Subscription)
Bookmark and Share

Kandungan:
Bab 3 - Ancaman Parti Komunis Malaya dan Darurat
Bab 4 - Kerjasama antara Kaum ke Arah Kemerdekaan 
Bab 5 - Kemerdekaan Negara 31 Ogos 1957
Add to Cart
  Bab 3 - Ancaman Parti Komunis Malaya dan Darurat  
  Bab 4 - Kerjasama antara Kaum ke Arah Kemerdekaan  
  Bab 5 - Kemerdekaan Negara 31 Ogos 1957  
Siri Masteri Dengan Komik diterbitkan khas bagi membantu murid dalam proses pembelajaran sejarah. Persembahan kandungan melalui komik membolehkan murid memahami kandungan dengan senang.
Siri Masteri Dengan Komik diterbitkan khas bagi membantu murid dalam proses pembelajaran sejarah. Persembahan kandungan melalui komik membolehkan murid memahami kandungan dengan senang.
Siri Masteri Dengan Komik diterbitkan khas bagi membantu murid dalam proses pembelajaran sejarah. Persembahan kandungan melalui komik membolehkan murid memahami kandungan dengan senang.