Category
Masteri dengan Komik Sejarah Tingkatan 3 Jilid 1
RM6.00
(1 Year Online Subscription)
Bookmark and Share

Kandungan:
Bab 1 - Pendudukan Jepun di Negara Kita
Bab 2 - Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu
Add to Cart
  Bab 1 - Pendudukan Jepun di Negara Kita  
  Bab 2 - Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu  
Siri Masteri Dengan Komik diterbitkan khas bagi membantu murid dalam proses pembelajaran sejarah. Persembahan kandungan melalui komik membolehkan murid memahami kandungan dengan senang.
Siri Masteri Dengan Komik diterbitkan khas bagi membantu murid dalam proses pembelajaran sejarah. Persembahan kandungan melalui komik membolehkan murid memahami kandungan dengan senang.