Category
Masteri dengan Komik Sejarah Tingkatan 2 Jilid 1
RM9.00
(1 Year Online Subscription)
Bookmark and Share

Kandungan:
Bab 1 - Kedudukan Strategik Mendorong Penguasaan British
Bab 2 - Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan British
Bab 3 - Negeri-negeri Melayu Utara dan Johor Benteng Keselamatan British</
Add to Cart
  Bab 1 - Kedudukan Strategik Mendorong Penguasaan British  
  Bab 2 - Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan British  
  Bab 3 - Negeri-negeri Melayu Utara dan Johor Benteng Keselamatan British  
Siri Masteri Dengan Komik diterbitkan khas bagi membantu murid dalam proses pembelajaran sejarah. Persembahan kandungan melalui komik membolehkan murid memahami kandungan dengan senang.
Siri Masteri Dengan Komik diterbitkan khas bagi membantu murid dalam proses pembelajaran sejarah. Persembahan kandungan melalui komik membolehkan murid memahami kandungan dengan senang.
Siri Masteri Dengan Komik diterbitkan khas bagi membantu murid dalam proses pembelajaran sejarah. Persembahan kandungan melalui komik membolehkan murid memahami kandungan dengan senang.